Beweegspreekuur Schouderklachten

Beweegspreekuur Schouderproblematiek

Schouder Centrum IBC Amstelland heeft een beweegspreekuur met een gespecialiseerd
huisarts en fysiotherapeut. Wij richten ons op diagnostiek bij
schouderproblematiek in de volle breedte zowel orthopedisch, traumatisch als
neurologisch. Patiënten kunnen naar dit spreekuur verwezen worden of zich
direct melden.

Opzet Beweegspreekuur

De kaderarts en gespecialiseerde fysiotherapeut zullen ingestuurde patiënten
onderzoeken en een gezamenlijke diagnose stellen of een bestaande diagnose
bijstellen. Gezamenlijk wordt bekeken wat het beste vervolgbeleid of
behandelplan is in de eerste lijn. Dit kan gerichte fysiotherapie zijn,
medicatie, afwachtend beleid etc. Het doel is patiënten eenmalig te zien, of
eventueel kortdurend terug te zien. Als er toch wordt geadviseerd door te
verwijzen voor aanvullende diagnostiek of specialistische zorg, wordt dit altijd
met de insturende huisarts kortgesloten.

Voordelen beweegspreekuur

1. Voor patiënten
• meer tijd per consult
• volledige diagnostiek d.w.z. diagnose middels anamnese,
lichamelijk onderzoek en echografie en functie analyse.
• een behandelplan
• zo nodig een gerichte verwijzing met therapie advies naar een
gespecialiseerde fysiotherapeut
• kosten voor huisartsconsult gaan niet van eigen risico

2. Voor de verwijzende huisarts
• complete diagnose en behandelplan in verslaglegging retour
• minder verwijzingen naar de 2e lijn
• behoud van eigen regie

3. Voor de zorgverzekeraar
• toegankelijke zorg voor iedereen
• goedkoper dan de 2e lijn

Voor wie is beweegspreekuur bedoeld

Huisartsen uit de regio Amstelveen en Amsterdam Buitenveldert kunnen patiënten met schouderklachten insturen. Indien u een patiënt met andere klachten van het bewegingsapparaat zou willen insturen kan dit uiteraard ook.De kaderarts beweegzorg is hierin breed opgeleid.

Heeft U als patiënt vragen over u  schouderklachten dan  kunt u zich met of zonder verwijsbrief aanmelden bij de beweegspreekuur.

We helpen u graag!