Elleboogklachten

Net als bij schouderklachten, bestaat ook bij elleboogklachten de eerste stap richting herstel uit goede diagnostiek. Door middel van een uitgebreide anamnese en specifieke onderzoekstechnieken, wordt er onderzocht welke mogelijke oorzaken er ten grondslag liggen aan uw klachten.

De elleboog is een complex gewricht dat eigenlijk uit drie losse gewrichtjes bestaat. Binnen dit gewricht bevinden zich veel structuren binnen een kleine ruimte die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen in verschillende richtingen.

De klachten die kunnen ontstaan aan de elleboog, kunnen grofweg in 4 groepen worden ingedeeld:
1. Elleboog stijfheid
2. Elleboog pijn (binnen- of achter/buitenzijde)
3. Instabiliteit van het elleboog gewricht
4. Zenuw gerelateerde klachten in de omgeving van de elleboog

Deze verschillende groepen worden hieronder kort toegelicht met enkele voorbeelden. Indien uw specifieke klacht er niet tussen staat, neem dan gerust contact op om te bespreken of behandeling of begeleiding alsnog mogelijk is bij IBC.

1. Een stijve elleboog

Stijfheid is een van de grootste vijanden van het ellebooggewricht. Een aantal risicofactoren voor het optreden van stijfheid in het gewricht zijn:

 • immobilisatie (door bijvoorbeeld gips/ brace/ sling)
 • na een trauma (na een breuk of dislocatie)
 • na een operatie
 • bij gewrichtsschade (op bijvoorbeeld kraakbeen niveau) door overbelasting of trauma
 • degeneratieve processen, ofwel slijtage
 • ontstekingen

Er zijn een aantal manieren om het risico op verstijving van het gewricht tegen te gaan. Een van de belangrijkste manieren is het vroegtijdig (het liefst zo snel mogelijk na een trauma of operatie, zodra het weefsel dit toestaat) onder begeleiding starten met mobiliseren, in voornamelijk de strek- richting van het gewricht. In de eerste drie maanden dient het grootste deel van de mobiliteit weer te zijn behaald. Vervolgens kan dit in sommige gevallen tot 6 maanden duren voordat de beweeglijkheid weer functioneel naar wens is. Bij aanhoudende beperkingen door een kapsel dat niet meegeeft, kan er in samenspraak met uw behandelend elleboog therapeut en orthopedisch chirurg verdere opties worden overwogen.

2. Een pijnlijke elleboog

Al snel wordt er in de volksmond bij een pijnlijke elleboog gesproken over een tennis- of golferselleboog. Ondanks dat de tennis elleboog inderdaad de meest voorkomende elleboogklacht is waarmee patienten zich melden bij de zorgverlener, zijn er nog veel meer mogelijke oorzaken van elleboogpijn. Deze kan uw elleboog therapeut voor u onderzoeken en achterhalen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • tennis elleboog (epicondylitis lateralis) of golferselleboog (epicondylitis medialis). Hierbij gaat het vaak om een overbelasting van specifieke spier- en pees structuren die aanhechten op de elleboog. Hierbij is het naast het onderzoeken van de elleboog ook van belang de rest van de keten goed in beeld te brengen om te beoordelen hoe bijvoorbeeld de pols, schouder en nek bewegen.
 • een kapsel plooi (plica synovialis) die betrokken is bij de klachten.
 • Valgus Extension Overload Syndrome. Een blessure die voor kan komen bij bovenhandse sporters waarbij een combinatie van bewegingsrichtingen in de elleboog die met een snelle of krachtige worp herhaald wordt uitgeoefend, kan leiden tot irritatie van banden en/ of slijtage van bepaalde vlakken in het elleboog gewricht. Een dergelijke blessure kan ook leiden tot posteromediaal impingement syndroom, waarbij er inklemming optreedt van structuren door bijvoorbeeld een herhaalde werpers beweging.
 • buiten- of binnenband betrokkenheid als gevolg van een trauma of herhaalde overbelasting.
 • kraakbeen veranderingen of beschadigingen, bijvoorbeeld slijtage of een kraakbeendefect door trauma of overbelasting.
 • een ‘snapping’ ofwel klikkende tricepspees, waarbij er een klikkende sensatie kan worden ervaren aan de achterzijde van de elleboog ter hoogte van de aanhechting van de tricepspees.

3. Instabiliteit van het elleboog gewricht

Een daadwerkelijke instabiliteit van de elleboog is vrijwel altijd een gevolg van een trauma. Er zijn verschillende mechanismen die hiertoe kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een val op een uitgestrekte arm
 • Directe impact door een ander object of andere persoon vanaf de achterzijde op de bovenarm
 • Een trekkracht van het spaakbeen ten opzichte van de bovenarm (‘zondagsarmpje’)
 • Een breuk van een botpuntje dat het processus Coronoideus heet.

Bij instabiliteit is trainen onder begeleiding om het gewricht actief weer te kunnen stabiliseren van essentieel belang. Bij voorkeur dient dit zo spoedig mogelijk te worden opgepakt na het trauma of de eventuele operatie of terugplaatsing van het gewricht. De belasting wordt gaandeweg tijdens de therapie opgebouwd.

4. Zenuw gerelateerde klachten aan de elleboog

Voorbeelden van problematiek dat zich op zenuw niveau in de elleboog kan manifesteren, zijn:

 • een ‘snapping’ nervus ulnaris. Hierbij glijdt de ulnaris zenuw uit zijn gootje aan de binnenzijde van de elleboog. Dit kan tot zenuwklachten leiden die te relateren zijn aan het stoten van het ‘telefoonbotje’.
 • een beklemming van zenuwen in de onderarm. De 3 zenuwen die in de onderarm lopen kunnen ingeklemd raken onder omliggende structuren, gevormd door ligamenten, spieren, bot puntjes en pezen.
 • een beschadiging van de zenuwen in de onderarm. Dit kan het gevolg zijn van een trauma, breuk of operatie.

Uw elleboog therapeut zal onderzoeken wat de onderliggende oorzaak van de klachten precies is en vervolgens samen met u een plan van aanpak maken voor de behandeling. Er zal ook worden gekeken naar mogelijke externe factoren (zoals belasting op werk of in het dagelijks leven) die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling of instandhouding van uw klachtenpatroon.

Elleboog poli Medisch Centrum Jan van Goyen

Vanaf 8 april 2024 draait Femke Boon om de week op de maandag in Medisch Centrum Jan van Goyen samen met orthopedisch chirurg Prof dr. van den Bekerom en/ of dr. Burger de elleboog poli. Hierbij wordt er gezamenlijk onderzocht wat de mogelijke oorzaak is van uw elleboogklachten en wordt er besloten welke behandeling het best passend is.

We helpen u graag!