Pijnmanagement

Pijnmanagement

Van diagnostiek tot behandelplan

Het begin van ieder traject bestaat uit het onderzoeken waar de klachten vandaan komen. Diagnostiek is belangrijk om tot een passend behandelplan te komen en om deze reden besteden wij hier veel aandacht aan. Aan de hand van een uitgebreide anamnese en onderzoek kunnen wij een goed beeld krijgen van uw klacht. Hierbij worden zowel de westerse geneeswijze als oosterse geneeswijze toegepast. Wij krijgen hierdoor een completer beeld, niet alleen van de lokale klacht maar ook van uw lichamelijke conditie in zijn geheel. Dit geeft inzicht in het herstel vermogen van uw lichaam, wat belangrijk is om te weten om de juiste aanpak in te zetten.

Een belangrijk onderdeel van uw eerste bezoek is uitleg en educatie. Wij vinden het belangrijk dat u zelf goed begrijpt wat de mogelijke oorzaak is van uw klacht en wat wij samen met u er aan kunnen doen om de klachten te verminderen. Samen stemmen wij vervolgens een behandeltraject af waarin duidelijke functionele doelen worden gesteld. Dit behandeltraject kan zowel mono- als multidisciplinair zijn.

Door tussentijdse evaluatie momenten zal er worden beoordeeld of er op de juiste wijze wordt gehandeld of dat er een mogelijke wijziging in het behandelplan dient plaats te vinden. 

Pijnmanagement in de breedste zin

Pijn kan grofweg verdeeld worden in twee hoofdgroepen: chronische en acute pijn. Chronische pijn is pijn die drie maanden of langer aanhoudt. Bij IBC kan ervoor worden gekozen om, indien geindiceerd en in samenspraak met u, meerdere disciplines in te zetten.

Zo kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om ten aanzien van de pijnbehandeling, een aantal sessies acupunctuur in te plannen. Er is steeds meer evidentie dat acupunctuur bij pijn een effectieve alternatieve of ondersteunende methode kan bieden om de pijn te verminderen en daarmee de functie en de kwaliteit van leven te verbeteren. Pijnvermindering is een belangrijke eerste stap in het herstel en kan voorwaarden scheppend worden ingezet om verdere therapie op te kunnen zetten of uit te kunnen voeren. Samen met u zullen wij ook mogelijke andere factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de pijn in kaart brengen, en beoordelen hoe deze indien gewenst aangepakt kunnen worden en welke collega’s daar mogelijk een bijdrage aan zouden kunnen leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een interdisciplinaire samenwerking tussen de fysiotherapeut, ergotherapeut, acupuncturist en/of de psycholoog.