Algemene Informatie

Goed om te weten

Verwijzingen

Mocht uw een afspraak willen maken met een of meerdere van onze therapeuten dan heeft u geen verwijsbrief nodig. U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat als u geen verwijzing heeft dat uw fysiotherapeut een screening zal doen. Dit zijn de regels die de Nederlandse Zorg Autoriteit hebben gesteld aan de vrije toegankelijkheid van de fysiotherapeut. Dit voorkomt dat er ernstige aandoeningen over het hoofd worden gezien.

Vergoedingen en Betaling 

IBC kiest bewust voor contractvrij werken. Contractvrij werken betekent dat wij geen zorgcontracten hebben met verzekeringsmaatschappijen. De oprechte individuele aandacht en tijd waar wij voor staan wordt hierdoor gewaarborgd. U kunt pinnen bij de balie. U krijgt dan U factuur  waarin staat vermeld dat u heeft betaald via de mail toegestuurd. U kunt uw factuur dan zelf bij uw verzekering indienen. In de meeste gevallen krijgt u 60-100% vergoed afhankelijk van uw verzekeringspakket. Wij adviseren u voorafgaand aan uw bezoek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Privacy

IBC valt onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Deze wet bevat algemene voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens in het algemeen en patienten informatie in het bijzonder. IBC gaat uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. Mocht het nodig zijn om u gegevens digitaal met een andere zorgverlener buiten IBC uit te wisselen dan zullen wij dit altijd eerst met u overleggen. IBC gebruikt uw e-mail adres uitsluitend om contact met u op te nemen en u eventueel te informeren over ontwikkelingen die voor u van toepassing zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. Alle betrokkenen binnen IBC zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Klachten procedure

IBC valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die sinds januari 2017 van kracht is. De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Indien u een klacht kenbaar heeft gemaakt en niet tevreden bent over de geboden oplossing, dan heeft IBC als lid van de KNGF ( Fysiotherapie) en NVA (Acupunctuur) voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie en Klachtenregeling Acupunctuur biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kunt u benaderen via KNGF Ledenvoorlichting of de NVA. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing.

Veiligheid en hygiëne

Bij IBC is veiligheid en hygiëne belangrijk. Wij streven ernaar om een zo veilig mogelijk omgeving te creëren voor onze bezoekers en werknemers. Dit geldt voor zowel fysieke veiligheid als emotionele veiligheid. IBC treft dagelijks maatregelen zoals het goed schoonhouden van de apparatuur om de hygiëne binnen het centrum te waarborgen.

Kwaliteitssysteem

Alle disciplines binnen het centrum werken volgens de landelijke afspraken en standaarden, geldend voor hun beroepsgroep. De medewerkers zijn allen lid van een beroepsvereniging. Voor de fysiotherapeuten is dat een BIG registratie en een registratie bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Daarnaast staan zij geregistreerd in een kwaliteitsregister (CKR) wat bijhoudt hoeveel vakinhoudelijke scholing er is gevolgd.