Onze werkwijze

De unieke werkwijze van schoudercentrum IBC 

Gespecialiseerde zorg rondom patiënten met schouderklachten vergt primair vakinhoudelijke kennis. Deze kennis is bij IBC ingebed op basis van meer dan 20 jaar ervaring van beide oprichters in zowel de 2e als 1e lijn zorg. 

Onze unieke persoonlijke én geïntegreerde aanpak

Of uw behandeling nu kort of lang is en met één of meerdere disciplines, u krijgt bij aanvang van de behandeling een ’trajectbegeleider’. Deze stemt samen met u het behandeltraject af en is uw aanspreekpunt. Als u door één discipline wordt behandeld, dan is uw trajectbegeleider uw behandelaar. Als er meerdere disciplines in het behandeltraject worden betrokken, zal uw trajectbegeleider zorgen voor afstemming met de andere behandelaars voor een geïntegreerde aanpak van uw probleem. Hiervoor vindt er bij IBC iedere vrijdag een interdisciplinair overleg plaats. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd terecht bij uw trajectbegeleider.

Persoonlijke aandacht

Naast vakkundigheid vinden wij persoonlijke aandacht en tijd een belangrijke factor om tot de kern van het probleem te komen. In de huidige zorg maatschappij is de tijdfactor een belemmering geworden om goede zorg te kunnen leveren. Door meer tijd te investeren en met meerdere disciplines samen uw verhaal in kaart te brengen, ontstaat een behandeltraject dat persoonlijk afgestemd is op u. Zo vervallen we niet in een algemene protocollaire aanpak van uw schouder- of rugklacht maar kijken wij naar wat er in uw situatie nodig is om beter te worden en welke disciplines daarbij hulp kunnen bieden. 

Eerste lijn zorg

Fysiotherapie is in Nederland direct toegankelijk, dat wil zeggen dat het is niet perse nodig is een verwijzing van uw huisarts of specialist te hebben. In dit geval zal er een screening plaatsvinden om te bepalen of u op de goede plek bent en of er alsnog een verwijzing noodzakelijk is. De oorzaak van uw klachten achterhalen vinden wij erg belangrijk. We besteden dan ook veel aandacht aan de diagnose. Pas als deze duidelijk is, kunnen wij en passend behandelplan opstellen. Dit behandelplan zal altijd met u worden afgestemd.

Interdisciplinair

IBC staat voor Interdisciplinair Behandel Centrum. Dit betekent dat er verschillende disciplines werkzaam zijn die de behandelplannen op elkaar afstemmen. Dit gebeurt middels een wekelijks interdisciplinair overleg (IDO). We zijn van mening dat we elkaars expertise nodig hebben en elkaar kunnen versterken bij het begeleiden van patiënten tot herstel.

Trajectbegeleider

U staat als patiënt centraal in het proces. Samen met u wordt besloten hoe we kunnen komen tot optimaal herstel. Er volgt er een intake met uw behandelaar die we de “trajectbegeleider” noemen. Of u nu één of meerdere disciplines nodig heeft, uw trajectbegeleider blijft uw hoofdbehandelaar.

Mijn positieve gezondheid

Indien er sprake is van langdurige schouder problematiek, heeft dit vaak een invloed op andere gebieden. Zo kan het een belemmering vormen in uw algemeen dagelijks functioneren, of kan het ertoe leiden dat sport activiteiten niet meer uitgeoefend kunnen worden. Soms kunnen aanhoudende klachten ook een invloed hebben op uw algehele mentale gesteldheid of uw humeur. Andersom kunnen onderliggende (fysieke of mentale) factoren ook een rol spelen in uw herstel. Als we deze factoren niet in beeld brengen, kan dit herstel belemmerend zijn. Om te kunnen bepalen welke zorg voor u het meest optimaal is, willen we een indruk krijgen over uw algehele gezondheid waarin al deze aspecten worden meegenomen. We vragen u bij aanvang een vragenlijst in te vullen. De uitkomst laat een visueel spinnenweb zien, waarin gezondheid van de mens vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. (bron; Institute for Positive Health iPH) “Positieve Gezondheid” is ontwikkeld door Machteld Huber, huisarts en gepromoveerd op dit nieuwe concept. Deze brede visie op gezondheid is een vernieuwing ten opzichte van de oude gedachten van ‘Gezondheid als afwezigheid van een aandoening’. Deze nieuwe visie zet gezondheid in een breder daglicht, wat perfect aansluit bij de visie van IBC Amstelland.

Dit spinneweb dient als gespreksinstrument en samen met u wordt het behandeltraject ingevuld. In de meeste gevallen zal 1 discipline voldoende zijn. Indien blijkt dat er op meerder aspecten van uw welzijn verstoringen naar boven komen dan kunt u binnen IBC Amstelland terecht hoeft u niet elders onder behandeling.

Onderwijs, onderzoek en ontwikkeling

Onze kennis wordt up-to-date gehouden door het bezoeken van nationale en internationale congressen, het geven van onderwijs, het houden van lezingen en participatie in wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor zijn wij in staat de zorg die we leveren te baseren op de best evidence based practice. Instellingen waaraan we zijn verbonden op dit vlak zijn onder anderen:

  • VU medisch centrum
  • Nederlands Paramedisch Instituut
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
  • Traditional Chinese Medical Academy
  • SchouderNetwerk regio Amsterdam
  • SchouderNetwerk Nederland
  • Medisch Centrum Jan van Goyen
  • European Society of Shoulder and Elbow Rehabilitation

Wekelijkse orthopedische schouderpoli met Medisch Centrum Jan van Goyen

Iedere maandagmiddag werkt Karin Hekman in het Medisch Centrum Jan van Goyen. Hier werkt zij samen met de orthopedische chirurgen Dr. M vd Bekerom en Dr. D. van Deurzen als fysiotherapeutisch consulent op de schouderpoli. De kracht van deze samenwerking zit in het stellen van een gezamenlijke diagnose en een gerichte verwijzing.

Uit een gezamenlijke beoordeling door de orthopedisch chirurg en fysiotherapeut, komen een diagnose en behandeladvies voort die het traject verder bepalen. Is er meer beeldvorming of een injectie nodig, dan kan dit ter plaatse worden geregeld. In sommige gevallen is er een operatie geïndiceerd maar in de meeste gevallen is een goed fysiotherapeutisch traject aan te bevelen. Karin zorgt dan voor overdracht en verwijzing naar een geschikte gespecialiseerde fysiotherapeut.