Schouderklachten

Diagnostiek en echografie

De eerste stap van ieder bezoek bestaat uit diagnostiek. Uitzoeken waarom u pijn of klachten heeft. Diagnostiek is van belang om tot een juist behandelplan te kunnen komen. Daarom besteden we hier veel aandacht aan. Middels echografie verkrijgen we diagnostische beeldvorming over de schouder. In sommige gevallen kan het verklarend zijn waarom uw schouder pijn doet omdat dit te herleiden is aan een verdikte of onderbroken structuur. Als we het functieonderzoek samenvoegen met de echografie dan kunnen we een diagnose stellen.

De tweede stap is uitzoeken welke mogelijke herstel belemmeringen er zijn.

De derde stap uitleggen, zodat u daadwerkelijk snapt wat de oorzaak is en waarom het, indien hier sprake van is, niet herstelt. Stap 4 is een behandeltraject afstemmen met u waarin duidelijke functionele doelen worden gesteld. Stap 5 is de behandeling en stap 6 is de tussentijdse evaluatie voor hernieuwde afstemming en bijstellen van doelen en stap 7 is de eind evaluatie. Stap 1 t/m 4 worden meestal in de eerste 2 sessies doorlopen.

Schouderrevalidatie

Revalidatie richt zich op twee hoofdgroepen, neurologische en niet-neurologische aandoeningen. Onder neurologische aandoeningen worden zenuw gerelateerde aandoeningen verstaan bijvoorbeeld Neuraligsche Amyotrofie of andere zenuwaandoeningen van de arm. Niet neurologische aandoeningen zijn bijvoorbeeld operaties aan de botten of spieren, of andere complexere schouderaandoeningen.

Revalideren is een proces dat meestal wat langer duurt en waar meerdere disciplines bij worden betrokken. Bijvoorbeeld pijnmanagement, ergotherapie en psychologie.

Instabiliteit

Als uw schouder niet stabiel aanvoelt of daadwerkelijk uit de kom gaat dan noemen we dat instabiliteit. Dit kan van een beetje en af en toe naar complete verplaatsing en meerdere keren per dag. In de behandeling van dit probleem is het belangrijk goed in beeld te brengen wat de onderliggende oorzaak is van deze instabiliteit. Iedere vorm heeft zijn eigen kenmerken en als die kenmerken niet worden opgemerkt kan het zijn dat de instabiliteit blijft bestaan of zelfs erger wordt. Er kunnen ook meerdere trajecten al gevolgd zijn zonder succes.

Samen met de orthopedisch chirurgen van het Medisch Centrum Jan van Goyen heeft IBC Amstelland hierin een specialiteit ontwikkeld. Volgens een vaststaande methodiek worden alle kenmerken die uw schouderinstabiliteit zouden kunnen bepalen in kaart gebracht. Hierdoor stellen we een gerichte diagnose waaruit een op u afgestemd behandelplan voortvloeit.

Neuralgische Amyotrofie (NA)

Indien uw schouderpijn een begin kent van een hevige pijn episode en u vervolgens krachtverlies of een afstaand schouderblad opmerkt, is de kans aanwezig dat Neuralgische Amyotrofie hieraan ten grondslag ligt. In samenwerking met Radboud Medisch Centrum en KINOS revalidatie in Nijmegen behandelt IBC patiënten met deze aandoening. De behandeling van NA vergt een specifieke aanpak en vaak komen er meerdere disciplines aan te pas.

De fysiotherapeut leert u hoe u uw arm weer kunt inzetten met een stabiel schouderblad, zodat de schouder en nekpijn kan verdwijnen. De disciplines die vaak worden betrokken in de behandeling zijn ergotherapie en psychologie. 

Trainen met nieuwe technologie

Sneller inzicht krijgen in uw probleem doen we middels innovatieve feedback middelen bijvoorbeeld ElectroMyoGrafie (EMG). Dit betekent dat er een spiersignaal wordt vertaald naar een beeld met een uitslag aangegeven in microvolt of microseconde. Er worden EMG plakkers op de spieren rondom de schouder geplakt en zo krijgen we een beeld of de spieren wel in de juiste volgorde aanspannen. Hier voelt u niets van.

Door tijdens het doen van oefeningen in beeld te brengen welke spieren actief moeten zijn wordt het aanleren van juiste spierpatronen inzichtelijk en bespoedigd. Meer lezen? Zie deze link.

Ook met dynamische echografie kunnen we tijdens het doen van oefeningen feedback geven. In beeld komt uw gewricht met de spieren die moeten worden aangespannen. Als u in beeld ziet wat er gebeurd is het aanleren van een goed bewegingspatroon makkelijker en komt u sneller tot een gewenst resultaat.

Sport en schouderpijn

Bovenhandse sporten en sporten waarbij veel explosieve armkracht nodig is, zijn vaak de oorzaak van schouderpijn. Jongeren die in de groei zijn of mensen met flexibele schouders zijn hiervoor extra gevoelig. De kennis over sport gerelateerde schouder aandoeningen is essentieel in de behandeling. Nadat we hebben geanalyseerd waarom uw schouder pijn doet zullen we de behandeling starten waarin u een actieve rol krijgt. Daarna wordt aandacht besteed aan preventie. Vaak kunnen kleine aanpassingen in techniek er al voor zorgen dat de kans op blessures wordt verkleind.