Verwijzer

Deze pagina is bedoeld voor huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, medisch specialisten zoals orthopedisch chirurgen, traumatologen, neurologen, revalidatie artsen en sportartsen.

Knapt uw patiënt met schouderklachten niet op zoals u verwacht?

Dan helpt het om schoudercentrum IBC in te schakelen:

 • Als meer zekerheid gewenst is over diagnose, prognose en/of behandelplan is een ‘meekijk consult‘ zinvol.
 • Bij persisterende schouderklachten (langer dan 12 weken) om mogelijke herstelbelemmerende factoren in kaart te brengen.
 • Bij diverse pijnklachten en een niet adequate copingstijl.
 • Toenemende pijnklachten of nachtelijke pijn.
 • Ingrijpende consequenties in sport of ADL, zoals bij werpsporters, musici of bij werk uitval.
 • Als (dynamisch) echografisch onderzoek of injectie behandeling overwogen wordt.
 • Bij Nek Schouder Arm pijnklachten
 • Schouderklachten bij Pexus brachialis-letsel
 • Of als ziekteverzuim langer dan 3 maanden dreigt te duren.

“Wij streven naar verbeteren van diagnostiek en optimaliseren van behandelplannen.”

 

Waarvoor kunt u nog meer terecht bij Schoudercentrum IBC?

Het Interdisciplinair Behandel Centrum is een 1e lijns voorziening met 2e lijns expertise

 • Wij geven advies over diagnostiek, behandeling en verwijzing.
 • Wij behandelen alle schouderklachten; conservatief, pre- en postoperatief.
 • Complexe problematiek van traumatisch, orthopedisch en/of neurologische aard.
 • Onbegrepen schouderklachten.
 • Pijnmanagement en psychosociale begeleiding bij schouderklachten.
 • Revalidatie trajecten waarbij ergotherapie en/of psychologie gewenst zijn.
 • Trainingen in groepsverband of apart.

Heeft u interesse in schouderproblemen, maar bent u geen expert, dan is ons (online) intervisie spreekuur wellicht iets voor u.

We houden dit spreekuur op aanvraag.

Op dit spreekuur kunt u uw patiënt live of via beeldbellen bespreken of laten zien en samen zoeken we naar antwoorden en maken we een behandelplan. 

Maak hiervoor een afspraak via info@schoudercentrumibc.nl voor een gezamenlijk consult.

Voor verwijzingen kunt u gebruik maken van Zorgdomein:  info@schoudercentrumibc.nl 

Out-of-the-Shoulder-Box: workshops waarin we verder kijken dan de schouder alleen 

We organiseren regelmatig informele avonden onder de noemer Out-of-the-Shoulder-Box. Tijdens die avonden kijken we vanuit verschillende perspectieven naar schouderzorg. Met bijvoorbeeld artsen, sporttrainers, psychologen, pijnspecialisten en collega-fysiotherapeuten besteden we samen aandacht aan alle aspecten die komen kijken bij een schouderklacht. 

Heeft u interesse interesse voor deze kleinschalige bijeenkomsten, meldt u dan aan via info@schoudercentrumibc.nl.

Houd onze website en Linkedin pagina in de gaten voor aankondigingen van geplande workshops en bijeenkomsten.

 

 

“Schoudercentrum IBC Amstelland streeft ernaar afspraken te maken met 1e en 2e lijn behandelaars
over de behandeling van schouderklachten. De behandeling wordt hierdoor efficiënter en goedkoper”