Verwijzer

Deze pagina is bedoeld voor huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, medisch specialisten zoals orthopedisch chirurgen, traumatologen, neurologen, revalidatie artsen en sportartsen.

Knapt uw patiënt met schouderklachten niet op zoals u verwacht?

Dan helpt het om schoudercentrum IBC in te schakelen.
Waarvoor en hoe dat leest u hier:

 • Als meer zekerheid gewenst is over diagnose, prognose en/of behandelplan is een ‘meekijk consult‘ zinvol.
 • Bij persisterende schouderklachten (langer dan 12 weken) om mogelijke herstel belemmerende factoren in kaart te brengen.
 • Bij diverse pijnklachten en een niet adequate copingstijl.
 • Toenemende pijnklachten of nachtelijke pijn.
 • Ingrijpende consequenties in sport of ADL, zoals bij werpsporters, musici of bij werk uitval.
 • Als (dynamisch) echografisch onderzoek of injectie behandeling overwogen wordt.
 • Bij Nek Schouder Arm pijnklachten
 • Schouderklachten bij Pexus brachialis letsel
 • Als ziekteverzuim langer dan 3 maanden dreigt te duren is behandeling door het schoudercentrum gewenst.

“Wij streven naar verbeteren van diagnostiek en optimaliseren van behandelplannen”.

Ons maandelijkse schouderspreekuur wordt uitgevoerd door een ‘kaderhuisarts bewegingsapparaat’ en ‘extended scope fysiotherapeuten’.

 1. Meekijkconsult; eenmalig onderzoek wat resulteert in een behandeladvies.
  2. Injectie therapie; indien gewenst en geïndiceerd.
  3. Behandeling; bij ernstige, langer durende klachten of vertraagd herstel.
  4. Case-management; periodieke evaluatie van behandelplannen.

Terugkoppeling via schriftelijke of digitale communicatie, volgens  de richtlijn HASP 2020-2021, gebeurt na ieder bezoek van uw patiënt.

Waarvoor kunt u nog meer terecht bij Schoudercentrum IBC?

Het Interdisciplinair Behandel Centrum is een 1e lijns voorziening met 2e lijns expertise

 • Wij geven advies over diagnostiek, behandeling en verwijzing.
 • Wij behandelen alle schouderklachten; conservatief, pre- en postoperatief.
 • Complexe problematiek van traumatisch, orthopedisch en/of neurologische aard.
 • Onbegrepen schouderklachten
 • Pijnmanagement en psychosociale begeleiding bij schouderklachten.
 • Revalidatie trajecten waarbij ergotherapie en/of psychologie gewenst zijn.
 • Trainingen in groepsverband of apart.

Heeft u interesse in schouderproblemen, maar bent u geen expert, dan is ons gezamenlijk (online) intervisie spreekuur wellicht iets voor u.

We houden dit spreekuur iedere eerste maandag van de even maanden van het jaar.

Op dit spreekuur kunt u uw patiënt live of via beeldbellen bespreken of laten zien en samen zoeken we naar antwoorden en maken we een behandelplan.  Meldt u aan via deze link info@schoudercentrumibc.nl (vermeld kort uw vraagstelling).

Als u niet kunt wachten tot onze volgende intervisie, maak dan een afspraak via info@schoudercentrumibc.nl voor een gezamenlijk consult.

Wilt u als verwijzer advies of kort inhoudelijk overleg over een schoudercasus kunt u ons altijd bellen. 

Voor verwijzingen kunt u gebruik maken van Zorgdomein :  info@schoudercentrumibc.nl 

Medewerkers van schoudercentrum IBC Amstelland organiseren regelmatig
schouder workshops.

Heeft u interesse voor deze kleinschalige bijeenkomsten, meldt u dan aan via info@schoudercentrumibc.nl.

Houd onze website en Linkedin pagina in de gaten voor aankondigingen van geplande workshops en bijeenkomsten.

 

 

“Schoudercentrum IBC Amstelland streeft ernaar afspraken te maken met 1e en 2e lijn behandelaars
over de behandeling van schouderklachten. De behandeling wordt hierdoor efficiënter en goedkoper”